Byggkonsultation?

Behöver du/ni hjälp och råd på vägen?

Som husägare eller blivande husägare står man många gånger inför svåra byggrelaterade beslut. Dessa kan handla om allt från inköp inför bygg­ och renoveringsprojekt, byggledning, utvärdering av hantverkare till konstruktionstekniska lösningar.

Jag som byggkonsult med mångårig erfarenhet inom bygg, såväl som hantverkare, arbetsledare och byggprojektledare hjälper dig med råd och tips på vägen.

 Vad erbjuder jag? 

Bra bygg- och projektledning är avgörande för att ett projekt ska kunna genomföras effektivt och framgångsrikt.
Jag är en byggkonsult som hjälper er som byggledare och projektledare inom nybyggnation,
om- och tillbyggnad samt renoveringsprojekt.
Som byggprojektledare arbetar jag för att på ett effektivt sätt som möjligt tillvarata beställarens intressen inom ramen för projektet från projekteringsskedet, inför bygglovsinlämning och bygglovsprövning samt under produktionsskedet i olika entreprenadformer.
Jag kan även erbjuda inköp av hantverkartjänster, utvärdering av offerter, kvalitetsbedömning av hantverkartjänster och byggledning.

Mina 
registreringar:

Vill du
veta mer?

Kontakta mig 
0732 100 10

Inget jobb är för litet,
eller för stort.
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.